De Site

Trees Sprokel is docente Nederlands aan het voormalige LJC 2  en huidig HAARLEM COLLEGE  te Haarlem, onderdeel van de Dunamare onderwijsgroep. In het kader van het vak Nederlands organiseerde zij in samenwerking met de Stadsbibliotheek van Haarlem en de bereidwillige medewerking van enthousiaste mensen, die het vmbo een warm hart toedragen, diverse activiteiten. Als extra service aan ouders en leerlingen publiceert zij op deze site de door haar gemaakte foto's en verslagen van deze activiteiten.

Veel kijkplezier !